2024 - 2026

Κωνσταντίνα Βαρβάρα Κονδύλη

Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μαγουλάς

Αντιπρόεδρος

Παρασκευή (Εύη) Αθανασέκου

Γραμματέας

Νικόλαος Ξυδίας

Ταμίας

Σταυρούλα Αλεβίζου

Γενικό Τακτικό μέλος